Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9
+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com
example.mail@hum.com

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

Поверителността на Вашите лични данни е важна за нас, затова бихме искали да Ви запознаем с Политиката ни за поверителност.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за „Еко маркет 2012 “ ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Българската компания „Еко маркет 2012“ ЕООД  е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носим отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

„Еко маркет 2012“ ЕООД

Седалище и адрес: Западна промишлена зона, ул. “Никола Габровски” № 84, гр.Велико Търново,  5000, България

ЕИК: 202894394, телефон: +359 884 704 560, +359 62/690600, имейл: ekomarket.bg@gmail.com

Упълномощен представител: Тихомир Маринов

 

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в „Еко маркет 2012” ЕООД. „Еко маркет 2012” ЕООД събира и обработва лични данни само за целите на изпълнение на договор за продажба. Личните данни не се обработват допълнително и не се предоставят на трети лица. Дружеството гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от КЛИЕНТИТЕ. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите УСЛОВИЯ, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора. КЛИЕНТЪТ има право да иска да му бъдат  заличени, коригирани или блокирани негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адрес за контакт.